E-mail: info@eupalyazat.info | Mobile: +36 70/327-2146

GINOP - Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

GINOP - Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Pályázat hivatalos megjelenése: 2014. október 10.

 

1. Alapinformációk

 • Forrás összege: 1,5 Milliárd Ft
 • Kedvezményezettek köre: mikro-, kis- és középvállalkozások
 • Támogatás formája: vissza nem térítendő
 • Beadás kezdete: 2014. november 10-től
 • Beadási határidő: 2014.12.31.
 • Támogatás mértéke (%): max. 50%
 • Támogatás minimum összege (Ft): 3.000.000
 • Támogatás maximum összege (Ft): 7.500.000
 • Előleg igénylés: NINCS lehetőség
 • Támogatható projektek száma: 250-350 db

 

2. Támogatás célja

A támogatás célja a KKV-k piacra jutási feltételeinek, különösen a külpiaci érvényesüléshez szükséges tevékenységek támogatása külföldi kiállításon, vásáron való részvételen, a piacra jutáshoz kapcsolódóan végzett marketingtevékenységen, illetve igénybe vett kiegészítő szolgáltatásokon keresztül. A vállalkozások külföldi piacokra kijutását célzó pályázat célja mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésében. A kiírás célcsoportját azok a vállalkozások képezik, amelyek magasan feldolgozott, végfogyasztásra szánt termékekkel kívánnak megjelenni a külpiacokon.

 

3. Pályázhatósági feltételek

 • megvalósulás helyszíne nem lehet Közép-Magyarország régió területén;
 • 3 lezárt, teljes üzleti év;
 • legutolsó lezárt üzleti év árbevételi min. 50 millió Ft;
 •  a vállalkozás éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 10 fő volt;
 • export árbevétel az előző lezárt két üzleti év beszámolói alapján;
 • a vállalkozás magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai (pl.: a szolgáltató szektor, az építőipar és bányászat kivételével), amelyek hozzáadott értéknövekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak („Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik);
 • megvalósulás nem irányulhat harmadik ország felé;
 • igényelt támogatás összeg nem haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti lezárt üzleti év mérlegfőösszegét;
 • nem áll NAV/APEH végrehajtás alatt.

 

4. Projekt megvalósulásának időtartama: maximum 12 hónap (A pályázat benyújtását követő napon, saját felelősségre megkezdhető a projekt!)

 

5. Fenntartási kötelezettség: projekt befejezésétől számított 3 év

 

6. A támogatható tevékenységek köre

Tevékenység

Támogatás típusa

Támogathatóság

Elszámolható tételek

 

Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel

(Több ország és több kiállítás is támogatható egy pályázaton belül!)

KKV-k vásáron való részvételéhez nyújtott támogatásként

önállóan támogatható

 • beépítetlen és beépített terület, illetve kiállító helyiség bérleti díja,
 • kiállító helyiség, stand felállításával és működtetésével kapcsolatos költségek,
 • kötelező regisztráció/ katalógusbeiktatás költsége,
 • területdíjhoz kapcsolódó egyéb kötelező költségek

 

Külföldi árubemutató szervezése

Csekély összegű támogatásként

önállóan támogatható

 • terembérlet díja
 • dekorációs költségek
 • technikai költségek (hangosítás, világítás, kivetítő, számítógépbérlés, internet csatlakozás)
 • sajtótájékoztató költsége

 

Tevékenység

Támogatás típusa

Támogathatóság

Elszámolható tételek

 

Piacra jutás támogatás

Csekély összegű támogatásként

önállóan NEM támogatható

 • marketingakciók költsége,
 • marketingeszközök (többször használatos) elkészítése, beszerzése,
 • formatervezés,
 • grafikai tervezési és fordítási költségek,
 • árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz kapcsolódó tolmács igénybevétele,
 • árubemutatóra, kiállításra, vásárra történő utazás költségei,
 • árubemutatón, kiállításon, vásáron bemutatott termék szállítmányozási és biztosítási költségei

 

 

Információs technológia-fejlesztés

KKV-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatásként

önállóan NEM támogatható

Online megjelenés támogatása- Idegen nyelvű honlap kialakításához kapcsolódó:

 • domain név regisztráció,
 • webtárhely,
 • szoftverek,
 • programozás és betanítás díja

 

 

Tanácsadás igénybevétele 

KKV-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatásként

önállóan NEM támogatható

 

Az összes

elszámolható költség legfeljebb 5%-a!

 

Nettó 96 000.-Ft/ embernap díjszabás a maximum!

 • A külső szakértő által nyújtott tanácsadási szolgáltatás díja, amely azonban nem lehet folyamatos vagy időszakosan visszatérő tevékenység és nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez.

 

Tevékenység

Támogatás típusa

Támogathatóság

Elszámolható tételek

 

Piackutatás elkészítésének költsége

Csekély összegű támogatásként

önállóan NEM támogatható

 

Legfeljebb 500 000 Ft értékben elszámolható.

 • Piackutatás elkészítéséhez kötődő szakértői és tanulmánykészítési szolgáltatás igénybevétele.

Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és

védelmének költsége

KKV-knak nyújtott innovációs támogatásként

önállóan NEM támogatható

 • Szellemi tulajdon oltalmazásához kötődő védjegyek és szabadalmak megszerzésének költsége,
 • minőséget tanúsító címkék használatával kapcsolatos költségek

Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége

KKV-knak nyújtott innovációs támogatásként

önállóan NEM támogatható

 • szabványok alkalmazásával kapcsolatban nyújtott tanácsadás igénybevétele,
 • a szellemi tulajdonra épülő innováció-menedzsment szolgáltatások költségei

 

7. NEM elszámolható költségek:

 • Reprezentációs költségek.
 • Terjesztés céljából készülő papír alapú marketinganyagok és elektronikus adathordozók költsége.
 • Terjesztés céljából készülő reklámtárgyak és ajándéktárgyak költségei.
 • Az a)- b)- c) bekezdéshez kapcsolódó grafikai tervezési, formatervezési és fordítási költségek.
 • A támogatást igénylő saját maga által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját maga által nyújtott szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei.
 • A támogatást igénylő önmagától, továbbá a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner és/vagy kapcsolt vállalkozásától beszerzendő immateriális javak, és igénybe vett szolgáltatások bekerülési értéke.
 • Garanciális költségek.
 • A támogatást igénylőnél meglévő termelőkapacitások telephelyen belüli, illetve más telephelyre történő áttelepítési költsége.
 • Franchise díj.
 • A támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek.
 • Előkészítési célú tevékenység költségei (például: támogatási kérelem készítés, végrehajtás menedzsment, kifizetési igénylés összeállítása, engedélyezési és kiviteli tervek készítése, megvalósíthatósági tanulmány készítése, közjegyzői díj).
 • Szállásköltségek.
 • Kamatköltségek.
 • Működési és általános költségek (rezsi).
 • Kiszállási díj.
 • Jogszabály frissítési díj.
 • Levonható ÁFA.

8. Vállalási kötelezettségek:

 • Létszámtartás: a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5 fő.) Bázislétszámnak minősül a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszáma.
 • Külkereskedelmi felelős kijelölése: a megvalósítási időszak végére kialakítja a vállalaton belüli, a vállalat külkereskedelmi tevékenységéért felelős alkalmazott munkakörét és biztosítja annak betöltését. A munkakört a fenntartási időszak végéig a kedvezményezettnek fenn kell tartania. Amennyiben a fenntartási időszakban a munkakört betöltő foglalkoztatott jogviszonya a kedvezményezettnél bármely okból megszűnik, a helyébe lépő foglalkoztatott fogja betölteni a munkahelyet a foglalkoztatás fenntartására előírt időszak hátralévő részében.
 • Piackutatás elkészítése: a piacra juttatni kívánt termék tekintetében a megcélozni kívánt országra vonatkozó piackutatást végez a projekt keretében külföldön megvalósuló tevékenységet (kiállítás, vásár cégbemutató) megelőzően.
 • Idegen nyelvű honlap kialakítása: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére honlapja két idegen nyelven is elérhetővé válik.
 • Köteles a Nemzeti Kereskedőház Zrt-vel kapcsolatot tartani.

 

9. Egyéb tudnivaló- Árajánlat

Minden költségtétel alátámasztására 3 db, a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes, magyar nyelvű árajánlat csatolása szükséges (kivéve külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel, ahol a költségtétel alátámasztására 1 db), amely tartalmazza:

 • az ajánlattevő megnevezését, aláírását, nyilatkozatát a kereskedői vagy gyártói státuszra vonatkozóan;
 • az ajánlat tárgyának pontos megnevezését, típusát, műszaki paramétereit, szakmai jellemzőit, rendelésre gyártott beszerzés esetén technikai feltételek részletes feltűntetése;
 • szoftver beszerzése esetén az ajánlat tárgyának TESZOR számát és megnevezését;
 • az árajánlat érvényességét és/vagy az ajánlat kiállításának dátumát, amely a támogatási kérelem benyújtását megelőző 90 napnál nem lehet régebbi;
 • az egységárat, a nettó árat, az ÁFÁ-t és a bruttó árat;
 • domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díjának elszámolása esetén a költségek megbontva szerepelnek domain név regisztrációra és webtárhely egyszeri díjára;

 

Szolgáltatás igénybevétele esetén az árajánlat tartalmazza a fentieken túlmenően:

 • elvégzendő feladatok szakmai tartalmát,
 • ráfordított emberhónap számot,
 • amennyiben ez az árban meghatározó, az anyagköltség becsült mértékét,
 •  amennyiben az árajánlat összege egyéb költségeket is magába foglal, azok összegét és megnevezését.
Pályázati kivonat: