E-mail: info@eupalyazat.info | Mobile: +36 70/327-2146

GINOP - Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

GINOP - Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

1. Alapinformációk:
Forrás összege: 
8,5 milliárd forint
Kedvezményezettek köre: 
Támogatás formája: 
vissza nem térítendő
Beadás kezdete: 
2014. november 10-től
Beadási határidő: 
2014.12.31.
Támogatás mértéke: 
50%
Támogatás minimum összege: 
10.000.000 Ft
Támogatás maximum összege: 
100.000.000 Ft
Előleg igénylés: 
VAN, legalább 20 000 000 Ft támogatási összeg esetén
Támogatható projektek száma: 
150-200 db
További információk:
2. Támogatás célja: 

A pályázat keretében mikro-, kis- és középvállalkozások vállalati beruházásai lesznek támogathatóak. A pályázat fókusza az elmúlt egy év kedvező feldolgozóipari trendjéhez igazodik, cél az ipari termelés felfutásának erősítése.

3. Pályázhatósági feltételek: 
 • megvalósulás helyszíne nem lehet Közép-Magyarország régió területén;
 • 3 lezárt, teljes üzleti év;
 • a vállalkozás éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
 • a vállalkozás magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai (pl.: a szolgáltató szektor, az építőipar és bányászat kivételével), amelyek hozzáadott értéknövekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak („Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik);
 • igényelt támogatás összeg nem haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét;
 • igényelt támogatás összeg nem haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti mérlegfőösszegét;
 • a támogatási kérelem benyújtását megelőző három lezárt üzleti éves beszámolója alapján az árbevételének legalább 50%-a az „Ágazati fókusz” című mellékletében felsorolt tevékenységekből kell származzon;
 • nem áll NAV/APEH végrehajtás alatt.
4. Projekt megvalósulásának időtartama: 
maximum 12 hónap (A pályázat benyújtását követő napon, saját felelősségre megkezdhető a projekt!)
5. Fenntartási kötelezettség: 
projekt befejezésétől számított 3 év
6. A támogatható tevékenységek köre: 

Tevékenység

Támogatás típusa

Támogathatóság

Elszámolható tételek

 

Gyártáshoz kapcsolódó, új termelő eszköz beszerzése

regionális beruházási támogatás

önállóan támogatható

 

Kötelező elem!

 

A projekt összköltsé-gének legalább 50%-át el kell érje!

 

 • technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) vételára,
 • eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés,
 • eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás,
 • eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.

 

Az új gyártási folyamat során az anyagmozgatáshoz és csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz

beszerzése

regionális beruházási támogatás

önállóan NEM támogatható

 

A projekt összköltsé-gének legfeljebb 25%-át érheti el!

 • technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) vételára,
 • eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés,
 • eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás,
 • eszközbeszerzés esetén az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez

Infrastrukturális és ingatlan beruházás

regionális beruházási támogatás

önállóan NEM támogatható

 

Legfeljebb nettó 190 000.-Ft/nm költséggel!

 1. az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális beruházások költsége
 • Épületgépészeti gépek
 • ivó-, ipari- és tűzi-víz hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
 • a gyártáshoz kapcsolódó a projekt keretében beszerezni kívánt új eszköz működéséhez szükséges, az ipari folyamatokhoz kapcsolódó földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhővezeték, és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
 • a megújuló energiával működő fűtési és hűtési rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések,
 • elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati csatlakozási díj) és hozzájuk kapcsolódó berendezések,felszerelések
 • eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító és hozzájuk kapcsolódó berendezések,felszerelések
 • szennyvíztároló,
 • szellőzési, légfrissítő berendezések,
 • felvonók,
 • iparvágány,
 • hűtőkamra,
 • siló,
 • ipari kapuk,
 • külső telefon és telekommunikációs hálózat csatlakozási pontjainak kiépítése, útépítés, parkoló, kerítés építés,
 • őrző-védő elektronikai rendszer, informatikai és távközlési alaphálózat kiépítése
 1. az új termelő eszköz működtetéséhez szükséges ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés költségei (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás)

Információs technológia-fejlesztés, kizárólag a gyártó berendezéshez kapcsolódó informatikai

eszközök és szoftverek

regionális beruházási támogatás

önállóan NEM támogatható

 

 

Egyenként minimum nettó 30.000 Ft értékű hardver:

 • közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzési költségei a vételár mértékéig,
 • közvetlenül a fejlesztéshez rendelhető hálózati eszközök beszerzési költségei a vételár mértékéig,
 • közvetlenül a projekthez rendelhető telekommunikációs eszközök beszerzési

költségei a vételár mértékéig,

 • a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ/ adattárolás költségei,
 • közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó

szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások

 

 • termelési kapacitásokhoz kapcsolódó alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások,
 • immateriális javak (licenc) költségei,
 • testreszabás költségei,
 • migrációs (adatok is) fejlesztések költségei,
 • betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez kapcsolódva)

A termelő eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

regionális beruházási támogatás

önállóan NEM támogatható

 

 

 • azokat kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben használhat fel,
 • Sztv. előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,
 • azok a mikro-, kis- és középvállalkozás esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották.

 

Az egyes támogatási tevékenységeknél további, egyedi szabályok vannak:

 • A támogatást igénylő vállalja, hogy a termelési folyamat alapvető megváltozását eredményező beruházás esetén a támogatás akkor vehető igénybe, ha az elszámolható költségek összege meghaladja az alapvetően megváltoztatandó eredeti termelési folyamathoz kapcsolódó eszközökre a kérelem benyújtásának adóévét megelőző három adóévben elszámolt terv szerinti értékcsökkenés összegét.
 • Meglévő létesítmény tevékenységének új tevékenységgel történő bővítését eredményező beruházás esetén a támogatást igénylő nyilatkozik, hogy az támogatási kérelem tárgyát képező fejlesztés elszámolható költségei legalább 200%- kal meghaladják az eredeti tevékenység keretében használt és az új tevékenység keretében is használni tervezett eszközöknek a beruházás megkezdése előtti adóévben nyilvántartott könyv szerinti értékét.
7. NEM elszámolható költségek: 
 1. A támogatást igénylő saját maga által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját maga által nyújtott szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei,
 2. a támogatást igénylő önmagától, továbbá a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklete alapján meghatározott partner és/vagy kapcsolt vállalkozásától beszerzendő, elszámolható valamennyi költség, így különösen:
 • műszaki gépek, berendezések,
 • immateriális javak,
 • igénybe vett szolgáltatások bekerülési értéke,
 • a nem gyártáshoz kapcsolódó fosszilis tüzelő berendezés és a hozzá tartozó energiatároló és szállító berendezés költsége,
 • garanciális költségek,
 • támogatást igénylőnél meglévő termelőkapacitások telephelyen belüli, illetve más telephelyre történő áttelepítési költsége,
 • franchise díj,
 • támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek,
 • előkészítési célú tevékenység költségei (például: támogatási kérelem készítés, menedzsment, kifizetési igénylés összeállítása, engedélyezési és kiviteli tervek készítése, megvalósíthatósági tanulmány készítése, közjegyzői díj),
 • biztosítéknyújtáshoz kapcsolódó költségek, jelzálog, bankgarancia költségei,
 • kamatköltségek,
 • működési és általános költségek (rezsi),
 • reprezentációs költségek,
 • utazási- és szállásköltségek (pl. gépek üzembehelyezéséhez kapcsolódóan, vagy vásárokon, kiállításokon való megjelenés esetén sem elszámolható),
 • kiszállási díj,
 • jogszabályfrissítési díj,
 • fordítási költségek,
 • levonható ÁFA.
8. Vállalási kötelezettségek: 

8.1. Létszámtartás: a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5 fő.) Bázislétszámnak minősül a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszáma. 8.2. Nettó árbevétel növelése: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az átlagos éves nettó árbevétel (egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel) százalékos növekménye átlagosan legalább 5% lesz.

9. Egyéb tudnivaló- Árajánlat: 

Minden költségtétel alátámasztására 3 db, a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes, magyar nyelvű árajánlat csatolása szükséges, amely tartalmazza:

 • az ajánlattevő megnevezését, aláírását, nyilatkozatát a kereskedői vagy gyártói státuszra vonatkozóan;
 • az ajánlat tárgyának pontos megnevezését, típusát, műszaki paramétereit, szakmai jellemzőit, rendelésre gyártott beszerzés esetén technikai feltételek részletes feltűntetése;
 • tartozék beszerzése esetén annak jelölése, hogy mely eszközhöz tartozik;
 • szoftver beszerzése esetén az ajánlat tárgyának TESZOR számát és megnevezését;
 • eszköz beszerzése esetén az ajánlat tárgyának VTSZ számát;
 • az árajánlat érvényességét és/vagy az ajánlat kiállításának dátumát, amely a támogatási kérelem benyújtását megelőző 90 napnál nem lehet régebbi;
 • az egységárat, a nettó árat, az ÁFÁ-t és a bruttó árat;
 • eszközök esetén az eszköz gyártási évét és a forgalmazó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az eszköz új;
 • ingatlan és/vagy infrastrukturális beruházás esetén a részletes építési, kivitelezési költségvetést, költségeket;
 • amennyiben az eszköz- vagy szoftverbeszerzéshez kapcsolódó árajánlat tartalmaz betanítást is, kérjük a betanítás költségét külön feltüntetni;

 

Szolgáltatás igénybevétele esetén az árajánlat tartalmazza a fentieken túlmenően:

 • elvégzendő feladatok szakmai tartalmát,
 • ráfordított emberhónap számot,
 • amennyiben ez az árban meghatározó, az anyagköltség becsült mértékét,
 •  amennyiben az árajánlat összege egyéb költségeket is magába foglal, azok összegét és megnevezését.
Pályázati kivonat: