E-mail: info@eupalyazat.info | Mobile: +36 70/327-2146

Ipartelepítés a területi kohézióért - DAOP.1.1.1/ és D-13 (Dél-Alföldi Operatív Program)

Ipartelepítés a területi kohézióért - DAOP.1.1.1/ és D-13 (Dél-Alföldi Operatív Program)

Alapvető cél: Mikro-, kis-, középvállalkozások és nagyvállalatok működési helyszínéül szolgáló infrastruktúra fejlesztése, működési feltételek kedvezőbbé tétele (modernizáció, bővítés, telephely-csere, új telephely kialakítása) a foglalkoztatottság megtartása, javítása mellett.

 

Pályázók köre: kettős könyvvitelt vezető vállalkozások (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 113, 114, 115, 121, 125, 128, 129, 138, 139; 211, 212, 213, 226, 227, 229, 231, 232, 721)

Konzorciumban történő pályázat beadására nincs lehetőség.

 • lehetőség arra, hogy egy pályázó egy pályázat keretében, egy régión belül több telephelyet is fejlesszen;
 • egy kedvezményezett országosan csak egy projekt megvalósítására kaphat támogatást (amennyiben egy pályázó több régióban is bead pályázatot, az összes pályázata elutasításra kerül);
 • mikro-vállalkozás   esetében   a   fejlesztés   100fő/km2-nél   népsűrűségnél   nagyobb, állandó népessége haladja meg az 5000 főt.

Kivétel:

 • Annex I. és pálinkatermékek termelésére, feldolgozására, forgalomba hozatalára irányuló tevékenység;
 • TEÁOR’08 45-47 (kivéve TEÁOR’08 45,20);
 • TEÁOR’08 64-66;
 • TEÁOR’08 93;
 • TEÁOR’08 55-56;
 • TEÉOR’08 01.11-03.22
 • logisztikai beruházás;
 • 50%-i feletti mezőgazdasági tevékenységből származó árbevétel; turisztika, szállás- és vendéglátóipar.

Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Budapest közigazgatási terültén nem hajtható végre fejlesztés!

 

Önállóan támogatható tevékenységek: termelő és szolgáltató tevékenységhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, meglévők átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása; szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.

 

Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek: alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, ill. nem megfelelő állapota akadálya a vállalkozás betelepülésének, működésének, ill.                    továbbfejlődésének; eszközbeszerzés, eszközlízing.

Kizárólag ipartelepítés esetén: projekt előkészítés, projektmenedzsment.

 

 

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:

 • nyilvánosság biztosítása;
 • projektszintű könyvvizsgálat.

 

Kötelező

 • árbevételtől, támogatás nagyságától és bázislétszámtól függően 10-25 fő.
 • Esélyegyenlőségi és fenntarthatósági intézkedések vállalása.

 

Támogatás összege: min. 100, maximum 400 millió forint.

 

Támogatás mértéke: 50%

 

Előleg: igényelhető: mikro-, kis- és középvállalkozások esetében 50%, nagyvállalatok 25% előleget igényelhetnek, legfeljebb 300 millió Ft értékhatárig.

 

Benyújtás ideje: 2013. november 5 – 2013. december 2.