E-mail: info@eupalyazat.info | Mobile: +36 70/327-2146

Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP -1.3.1 -15

Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása GINOP -1.3.1 -15

1. Alapinformációk:
Forrás összege: 
5 Milliárd Ft
Kedvezményezettek köre: 
Támogatás formája: 
vissza nem térítendő
Beadás kezdete: 
2015. június 22-től
Beadási határidő: 
2017.06.22.
Támogatás mértéke: 
max. 50%
Támogatás minimum összege: 
1 500 000.-
Támogatás maximum összege: 
20 000 000.-
Előleg igénylés: 
NINCS lehetőség
Támogatható projektek száma: 
550-600 db
További információk:
2. Támogatás célja: 

A támogatás célja mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon és vásárokon való megjelenésben, árubemutatók és üzletember találkozók megszervezésében.

3. Pályázhatósági feltételek: 

Támogatás összege:

Az igényelhető támogatási összeg nem haladhatja meg a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszámának 1.000.000Ft-tal szorzott összegét.

Pályázhatósági feltételek:

 • megvalósulás helyszíne nem lehet Közép-Magyarország régió területén;
 • 3 lezárt, teljes üzleti év;
 • a vállalkozás éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt;
 • export árbevétel az előző lezárt két üzleti év beszámolói alapján;
 • a vállalkozás magas szinten feldolgozott terméket előállító iparágak vállalkozásai (pl.: a szolgáltató szektor, az építőipar és bányászat kivételével), amelyek hozzáadott értéknövekedési potenciállal vagy exportnövekedési potenciállal bírnak („Ágazati fókusz” című mellékletben foglalt tevékenységek valamelyikéhez kapcsolódik);
 • megvalósulás nem irányulhat harmadik ország felé;
 • igényelt támogatás összeg nem haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel 50%-át;
 • nem áll NAV végrehajtás alatt.
 • partner és kapcsolt vállalkozás a támogatást igénylővel azonoson vállalkozásnak minősül!
4. Projekt megvalósulásának időtartama: 
maximum 24 hónap (A pályázat benyújtását követő napon, saját felelősségre megkezdhető a projekt!)
5. Fenntartási kötelezettség: 
projekt befejezésétől számított 3 év
6. A támogatható tevékenységek köre: 

Tevékenység

Támogathatóság

Támogatási kategória

Elszámolható tételek

 

Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel

(Több ország és több kiállítás is támogatható egy pályázaton belül!)

önállóan támogatható

KKV-k vásáron való részvételéhez nyújtott támogatásként

 • beépítetlen és beépített terület, illetve kiállító helyiség bérleti díja,
 • kiállító helyiség, stand felállításával és működtetésével kapcsolatos költségek,
 • kötelező regisztráció/ katalógusbeiktatás költsége,
 • területdíjhoz kapcsolódó egyéb kötelező költségek

Külföldi árubemutató szervezése

önállóan támogatható

Csekély összegű támogatásként

 • terembérlet díja
 • dekorációs költségek
 • technikai költségek (hangosítás, világítás, kivetítő, számítógépbérlés, internet csatlakozás)
 • sajtótájékoztató költsége

Piacra jutás támogatás

önállóan NEM támogatható

 

 

 

 

 

Utazási költség legfeljebb 2 fő részére számolható el!

 

Szállásköltség legfeljebb bruttó 100 EUR/fő/éj értékű lehet, a kiállítás időtartama+3 napra, de legfeljebb 6 éjszakára!

Csekély összegű támogatásként

 • marketingeszközök elkészítése, beszerzése (NEM terjesztési célból készülő, többször használatos)
 • média- megjelenések, sajtóhirdetések, reklámkampányok költsége.
 • grafikai tervezési, formatervezési és fordítási költségek,
 • árubemutatóhoz, kiállításhoz, vásárhoz kapcsolódó tolmács igénybevétele,
 • árubemutatón, kiállításon, vásáron bemutatott termék szállítmányozási és biztosítási költségei
 • árubemutatóra, kiállításra, vásárra történő utazás költségei.

Információs technológia-fejlesztés

önállóan NEM támogatható

Csekély összegű támogatásként

Online megjelenés támogatása- Idegen nyelvű honlap kialakításához kapcsolódó:

 • domain név regisztráció,
 • webtárhely,
 • szoftverek,
 • programozás és betanítás díja

Tanácsadás igénybevétele 

önállóan NEM támogatható

 

Az összes

elszámolható költség legfeljebb 5%-a!

 

Nettó 96 000.-Ft/ embernap díjszabás a maximum!

KKV-k részére tanácsadáshoz nyújtott támogatásként

 • A külső szakértő által nyújtott marketing és üzleti tanácsadási szolgáltatás díja, amely azonban nem lehet folyamatos vagy időszakosan visszatérő tevékenység és nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési költségeihez.

 

Piackutatás elkészítésének költsége

önállóan NEM támogatható

 

Legfeljebb 500 000 Ft értékben elszámolható.

Csekély összegű támogatásként

 • Piackutatás elkészítéséhez kötődő szakértői és tanulmánykészítési szolgáltatás igénybevétele.

Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és

védelmének költsége

önállóan NEM támogatható

KKV-knak nyújtott innovációs támogatásként

 • Szellemi tulajdon oltalmazásához kötődő védjegyek és szabadalmak megszerzésének költsége,
 • minőséget tanúsító címkék használatával kapcsolatos költségek

Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatás költsége

önállóan NEM támogatható

 

Nettó 96 000.-Ft/ embernap díjszabás a maximum!

KKV-knak nyújtott innovációs támogatásként

 • szabványok alkalmazásával kapcsolatban nyújtott tanácsadás igénybevétele,
 • a szellemi tulajdonra épülő innováció-menedzsment szolgáltatások költségei
7. NEM elszámolható költségek: 
 1. Reprezentációs költségek.
 2. Terjesztés céljából készülő papír alapú marketinganyagok és elektronikus adathordozók költsége.
 3. Terjesztés céljából készülő reklámtárgyak és ajándéktárgyak költségei.
 4. Az a)- b)- c) bekezdéshez kapcsolódó grafikai tervezési, formatervezési és fordítási költségek.
 5. A támogatást igénylő saját maga által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját maga által nyújtott szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei.
 6. Saját teljesítésként az adott cég saját finanszírozású – NAV normák szerint figyelembe vett - utazási költségei.
 7. Garanciális költségek.
 8. A támogatást igénylőnél meglévő termelőkapacitások telephelyen belüli, illetve más telephelyre történő áttelepítési költsége.
 9. Franchise díj.
 10. A támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek.
 11. Előkészítési célú tevékenység költségei (például: támogatási kérelem készítés, végrehajtás menedzsment, kifizetési igénylés összeállítása, engedélyezési és kiviteli tervek készítése, megvalósíthatósági tanulmány készítése, közjegyzői díj).
 12. Host-ok és hostess-ek bér- és személyes költségei, parkolás biztosítása, étkezés és egyéb személyes jellegű költségek, napidíj.
 13. Kamatköltségek.
 14. Működési és általános költségek (rezsi).
 15. Kiszállási díj.
 16. Jogszabály frissítési díj.
 17. Levonható ÁFA.
8. Vállalási kötelezettségek: 
 1. Létszámtartás: a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5 fő.) Bázislétszámnak minősül a támogatási kérelem beadását megelőző teljes lezárt üzleti év éves átlagos statisztikai állományi létszáma.
 2. Külkereskedelmi felelős kijelölése: a megvalósítási időszak végére kialakítja a vállalaton belüli, a vállalat külkereskedelmi tevékenységéért felelős alkalmazott munkakörét és biztosítja annak betöltését. A munkakört a fenntartási időszak végéig a kedvezményezettnek fenn kell tartania. Amennyiben a fenntartási időszakban a munkakört betöltő foglalkoztatott jogviszonya a kedvezményezettnél bármely okból megszűnik, a helyébe lépő foglalkoztatott fogja betölteni a munkahelyet a foglalkoztatás fenntartására előírt időszak hátralévő részében.
 3. Piackutatás elkészítése: a piacra juttatni kívánt termék tekintetében a megcélozni kívánt országra vonatkozó piackutatást végez a projekt keretében külföldön megvalósuló tevékenységet (kiállítás, vásár cégbemutató) megelőzően.
 4. Idegen nyelvű honlap kialakítása: A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a megvalósítási időszak végére honlapja két idegen nyelven is elérhetővé válik.
 5. Amennyiben a támogatást igénylő 3 jelen felhívás keretében második alkalommal nyújt be támogatási kérelmet, és a két támogatási kérelem alapján a részére összesen megítélhető támogatási összeg a 20 millió Ft-ot meghaladná, abban az esetben a támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy 1 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet, legkésőbb a projekt fizikai befejezését követő 60 napon belül. A támogatást igénylőnek továbbá vállalnia kell, hogy az új munkahelyet a bázislétszámhoz képest nettó növekményként a projekt fizikai befejezésétől számított legalább három évig fenntartja.
9. Egyéb tudnivaló- Árajánlat: 

1. Minden költségtétel alátámasztására 3 db, a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes, magyar nyelvű árajánlat csatolása szükséges (kivéve külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel, ahol a költségtétel alátámasztására 1 db), amely tartalmazza:

 • az ajánlattevő megnevezését, aláírását, nyilatkozatát az adott szolgáltatás nyújtására vonatkozóan;
 • az ajánlat tárgyának pontos megnevezését, az elvégzendő feladatok pontos, részletes leírását;
 • szoftver beszerzése esetén az ajánlat tárgyának TESZOR számát és megnevezését;
 • az árajánlat érvényességét és/vagy az ajánlat kiállításának dátumát, amely a támogatási kérelem benyújtását megelőző 90 napnál nem lehet régebbi;
 • az egységárat, a nettó árat, az ÁFÁ-t és a bruttó árat;
 • domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díjának elszámolása esetén a költségek megbontva szerepelnek domain név regisztrációra és webtárhely egyszeri díjára vonatkozóan, illetve tartalmazzák a domain nevet.

 

2. Szolgáltatás igénybevétele esetén az árajánlat tartalmazza a fentieken túlmenően:

 • elvégzendő feladatok szakmai tartalmát,
 • ráfordított embernapszámot (hány fő végzi a tevékenységet)
 • amennyiben ez az árban meghatározó, az anyagköltség becsült mértékét,
 •  amennyiben az árajánlat összege egyéb költségeket is magába foglal, azok összegét és megnevezését.
Ágazati fókusz lista: