E-mail: info@eupalyazat.info | Mobile: +36 70/327-2146

Munkahelyteremtés akár 100%-os támogatással

Munkahelyteremtés akár 100%-os támogatással

Jelenleg (2014. február 13-i adatok alapján) 610 beadott pályázatból 1.392.200.717 Ft került kiosztásra, így még rendelkezésre áll 7.107.799.283.- Ft, amire akár 100%-os intezitással lehet pályázni.

Pályázat neve: Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban (TÁMOP-2.3.4.A-13/1)

Támogatás célja: a vállalkozás statisztika létszámának növelésével együtt járó új foglalkoztatás támogatása 9 hónapon keresztül járó teljes vagy részleges bér- és járuléktámogatással, a cégen belüli segítő mentor bérpótlékával és az új munkahely tárgyi feltételi kialakításának támogatásával.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 8.500.000.000 Ft

Támogatott pályázatok várható száma: 2000-4000 db

Támogatás formája: vissza nem térítendő

Támogatás összege: minimum 460.350, Ft, maximum 30.000.000,- Ft

Támogatás mértéke: maximum 100%

Pályázók köre: olyan mikro-, kis- és középvállalkozások, amelyek esetében a cégalapítás dátuma legalább 12 hónappal megelőzi a pályázat benyújtásának időpontját és éves átlagos statisztikai állományi létszám a pályázat benyújtását megelőző legutolsó (lezárt) üzleti évben minimum egy fő volt.

  • Korlátolt felelősségű társaság
  • Részvénytársaság
  • Európai részvénytársaság Európai szövetkezet Szociális szövetkezet Közkereseti Társaság
  • Betéti társaság
  • Egyéni cég
  • Egyéni vállalkozó
  • Egyéb önálló vállalkozó
  • Nonprofit korlátolt felelősségű társaság
  • Nonprofit részvénytársaság Nonprofit közkereseti társaság Nonprofit betéti társaság

Támogatható tevékenységek köre:

1.  A gyakornokok foglalkoztatása

2.  Mentori tevékenység

3.  Adminisztrációs feladatok ellátása

4.  A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához eszközbeszerzések, felújítás, átalakítás

 

Vállalások:

- a gyakornok foglalkoztatása olyan munkakörben, amelynek betöltésére szakképesítése kifejezetten képesíti;

- a gyakornokot legalább a mindenkori garantált bérminimumnak megfelelő munkabérrel alkalmazza a támogatott 9 hónap alatt, továbbá a projekt befejezését követően a támogatásból foglalkoztatottak munkaviszonyát a támogatott foglalkoztatás időtartamának feléig, legalább 4,5 hónapig fenntartja;

- megjelöl egy szakembert, aki mentorként segítő szerepkört tölt be.

A gyakornoknak minden alábbi tulajdonságnak meg kell felelnie:

- 25 évesnél fiatalabb a munkaviszony megkezdésekor;

- tanulószerződés keretében sajátította el szakmája gyakorlati ismereteit VAGY

- aki nappali rendszerű iskolai oktatásban szerezte első iskolai rendszerű középszintű (középfokú, OKJ-s) szakképesítését;

- nem volt és nincs olyan munkavégzésre irányuló jogviszonya a szakképesítéssel betölthető munkakörök betöltésére;

- a gyakornok a kedvezményezettel nem állt munkaviszonyban.