E-mail: info@eupalyazat.info | Mobile: +36 70/327-2146

NFA-2014-KKV – Munkahelyteremtő beruházás támogatása

NFA-2014-KKV – Munkahelyteremtő beruházás támogatása

Keretösszeg: 13 milliárd Ft (6500 új munkahely teremtésére és 12000 már meglévő munkahely megőrzésére)

Pályázók köre: mikro-, kis- és középvállalkozások (lezárt teljes üzleti év nem feltétel!)

Pályázás tárgya: a pályázó legalább 2 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet (a részmunkaidőben foglalkoztatottak a teljes munkaidőben foglalkoztatottak arányos tört részének felelnek meg); a létszámbővítés eredményeként felvett többletlétszámra legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal

Elszámolható költségek: kizárólag új műszaki berendezések, gépek, egyéb berendezések, felszerelések, valamint az immateriális javak közül a találmány, a szabadalom, a licenc és a know-how beszerzése során felmerülő költségek

 

Nem elszámolható költségek:

 • a szinten tartást szolgáló tárgyi eszköz bekerülési értéke, a pótló (helyettesítő) beruházás költségei
 • ingatlan, földterület vásárlása,
 • gépjárművek bekerülési értéke,
 • szállítási ágazatban a szállító berendezések (gördülő eszközök) bekerülési értéke,
 • bérleti díjak, lízing költségek,
 • az elszámolható költségek a Rendelet 18/A. § (3) bekezdésében meghatározott immateriális javak bekerülési értéke, ha azt a kedvezményezett nem kizárólag a támogatásban részesülő létesítményben használja,
 • az immateriális javak 4. mérlegtételén (Szellemi termékek) szereplő szerzői jogvédelemben részesülő szoftver termékek,
 • a korábban már használatba vett tárgyi eszköz bekerülési értéke,
 • a pályázat benyújtását megelőzően felmerült költségek,
 • a partner, illetve a kapcsolt vállalkozástól beszerzett tárgyi eszközök.

 

Támogatás összege: maximum 240 millió Ft

A támogatás mértéke:

Nem regisztrált álláskereső személy esetén, új munkahelyenként 1,5 millió Ft. Ezen kívül az alábbi kiegészítő támogatásokra lehet pályázni, külön-külön, illetve halmozottan:           

a) amennyiben a beruházás hátrányos helyzetű kistérségben, településen valósul meg, új munkahelyenként 200 ezer Ft, vagy

b) amennyiben a beruházás leghátrányosabb helyzetű kistérségben, továbbá a leghátrányosabb helyzetű kistérségekkel azonos elbánásban részesített településen valósul meg, új munkahelyenként 300 ezer Ft,

c) amennyiben a beruházás befejezését követően a munkaügyi kirendeltségeken nyilvántartásban lévő kiközvetített álláskeresők foglalkoztatására vállalkozik a pályázó, új munkahelyenként 500 ezer Ft,

d) amennyiben a c) pontban meghatározott álláskeresők közül a helyi cigány kisebbségi önkormányzat, ennek hiányában a roma érdekképviseleti vagy a roma civil szervezet vagy az etnikai szószóló ajánlására a pályázó roma munkavállaló foglalkoztatását vállalja, új munkahelyenként 300 ezer Ft,

e) amennyiben a beruházás szabad vállalkozási zónában valósul meg, az a) vagy a b) pontban meghatározott kiegészítő támogatáson kívül új munkahelyenként további 400 ezer Ft

Támogatás intenzitása:

 • Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai régiókban 50%;
 • Közép-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban 40%;
 • Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban és Pest megyében 30%;
 • Budapesten 10%.

 

Fedezet: projekt lezárásáig szükséges (Amennyiben a vállalkozás a pályázat benyújtását megelőző legalább 2 teljes, mérleggel lezárt naptári éven keresztül folyamatosan működött, és működik megszakítás nélkül a pályázat benyújtásakor is, és ebből legalább 1 évben az adózás előtti eredménye (egyéni vállalkozó esetén évi jövedelme) pozitív volt, továbbá azonnali beszedési megbízásra felhatalmazói nyilatkozatot tesz, 15 millió Ft, illetve ez alatti támogatási összeg esetén nem köteles fedezetet felajánlani.)

 

Pályázat benyújtása: 2014. január 9-től 2014. február 14-ig