E-mail: info@eupalyazat.info | Mobile: +36 70/327-2146

Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő tőkejuttatásra

Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő tőkejuttatásra

Pályázók köre: 
-   legalább egy hónapja folyamatosan, Csongrád megyei munkaügyi kirendeltség álláskeresőként nyilvántartja;
-   vállalja, hogy 
•    egyéni vállalkozás keretében, vagy
•    egyéni cég tagjaként, vagy
•    új társas vállalkozás keretében (munkaviszonyon kívüli jogviszonyban) személyes közreműködőként, vagy
•    már működő társas vállalkozáshoz csatlakozással (munkaviszonyon kívüli jogviszonyban) személyes közreműködőként, vagy
•    mezőgazdasági őstermelőként oldja meg önmaga foglalkoztatását.

Támogatás mértéke: 3 millió forintig terjedő kamatmentes tőkejuttatás részben vissza nem térítendő, részben visszatérítendő formában (a pályázatot elbíráló szervezet az igényelttől kisebb összegű támogatást is megítélhet)

Előleg: igényelhető, legfeljebb a megítélt támogatás 20%-a

Feltételek:
-    3 évig fenntartja,
-    fenntartási időszak alatt munkaviszonyt nem létesíthet,
-    rendelkezik a vállalkozás indításához szükséges költségek 20%-val,
-    vállalja, hogy a beruházást 2014. november 30-ig befejezi.

Elszámolható költségek:
-    új tárgyi eszközök;
-    immateriális javak közül szoftverek;
-    ingatlan (műhely, üzlet, iroda, földterület);
-    forgóeszköz (aránya nem haladhatja meg az igényelt támogatási összeg 25%-át).

Benyújtási határidő: 2014. augusztus 31. (vagy visszavonásig)